2006-01-31

Životβ

Beta-servisi na sve strane. Skoro sve je u beta-fazi. Ova grupa za podršku pruža prilično dobro objašnjenje zašto: sâm Život je proizvod koji je trenutno u beta-fazi testiranja (u prijašnjoj, alfa-fazi, testirali su ga samo izvorni developeri). Jednom kad se skupi feedback svih korisnikâ, te na osnovu toga isprave trenutni bugovi i problemi u interakciji, Život će izaći iz bete, svim korisnicima kojima se Život bez njihove krivnje srušio accounti će biti vraćeni, i moći ćemo uživati u njemu bez bugova. Čudno — čini mi se da sam tu priču već negdje čuo. (Jednom davno, prije no što bijaše Word...)

1 komentar:

Anonimno kaže...
Administrator je uklonio komentar.